Tycker du att det är rätt?

Att svåra tunga beslut fattas av politiker som inte är uppdaterade på underlagen? Trodde inte det. Och det känns inte heller bra som politiker att veta att jag tar ett juridiskt ansvar baserat på information jag inte får ta del av.

Så är det nämligen i Karlskoga idag. Den styrande majoriteten tycker inte att ersättare (politiker) i sociala utskottet ska få vara med på de möten utskottet har. (Sociala utskottet är den instans som tar det formella beslutet om t ex ett omhändertagande av ett barn.) Som ersättare kan du med kort varsel kallas in och ska då ta ställning snabbt till ett aktuellt ärende. Det får du idag göra utan att ha historiken. Den hade du kunnat ha, och därmed kanske tagit ett annat beslut, om du varit med på alla möten tidigare. De frågor som beslutas i sociala utskottet är sällan sånt som inte redan innan diskuterats och kan ha en lång historia.

Tycker du att det här är fel, maila socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson, ingegerd.bennysson@karlskoga.se, och gör din åsikt hörd!