Insändare om fakta saknar just det, fakta alltså

Läser en insändare som säger sig stå för hårda fakta. Var faktan finns vet jag dock inte, för det framgår över huvudtaget inte. Det viktigaste verkar vara att göra sin förutfattade mening hörd och påstå att det är sanningen.
Faktan som inte finns...
Tja, de senaste valen har visat att folket verkligen tycker något annat…

Nina sträcker ut handen, vem ska fatta den?

I lokala media har det gått att läsa att Tomas Koskijew, Sveriges Ingenjörer, är bekymrade över försvarsindustrin. Åsikten förs fram att det här borde kommunen och lokala politiker tänka på och anstränga sig mer kring.

Åsikter förs fram att på Sven Gaddes och Margareta Karlssons tid hade det här större dignitet än nu. Att de helt enkelt hade ett större eget intresse för dessa frågor. Eller kanske också förståelsen för näringslivets betydelse för kommunen.

Nina å sin sida anser att det var ju lätt för dem, då var ju regeringen socialdemokratisk. Så hiiimla praktiskt att alltid kunna ta till, jamen regeringen-kortet. Det är ju så skönt att inte behöva ta något ansvar själv. Efter 40 år av socialdemokratiskt styre i Karlskoga, oavsett regering.

Nina räcker i tidningen ut handen mot oppositionen så att vi gemensamt kan dra frågan. Jag undrar varför ska vi det? Och nu passar det!

När det är pressträffar får vi inte vara med. När det ska delas ut priser får vi inte vara med. Majoriteten av oppositionen förslag röstas ner. Sossarna och vänstern lyssnar artigt och sedan röstar de nej och avslag.

Varför skulle vi vilja vara med och ta ansvar och dra nu? Och hur kan vi i oppositionen duga till det. Vi duger ju inte annars.

Och hur kul är det med en ordförande för kommunstyrelsen som gett upp?

Kurs i hur du undergräver ett politiskt beslut

Jag är måhända oerfaren inom politiken och definitiv ganska okunnig om formalia och kommunal lagstiftning. Men jag har livserfarenhet, ledarerfarenhet, ekonomisk och juridisk utbildning. Och jag är vald för att tillvarata medborgarnas intressen i kommunen.

En kommun är en otroligt komplex verksamhet. Det är spännvidd i verksamheten som är större än i de flesta börsbolag. Omsättningen ogripbara 1 400 000 000 kronor. Till största delen finansierad av dig som bor i Karlskoga.

I offentlig verksamhet tänker man ur ett ekonomiskt perspektiv tvärt emot de flesta privata verksamheter. I privata företag är vinst målet. I kommunal verksamhet är pengar något som gör att det finns dagis, äldrevård,  skola och vägar. Kvar på slutet ska vara 0 kr. (I princip, kommuner ska också göra ett visst överskott och definitivt inte gå back.)

Varje år görs en budget där kommunen tittar på hur många kronor kommer vi ha att röra oss med och vad ska vi göra för dem? En kommun liknar i många avseenden mer din och min egen plånbok än ett privat företag.

När alla beräkningar, sammanställningar och diskussioner om vad pengarna ska gå till är klara, tas det formella beslutet av kommunfullmäktige. Budgeten är fastlagd och det som gäller för året.

Men ibland händer saker som ingen räknat med. Kommunen får kanske in mer i skatt än man räknat med. Det blir ett överskott som är större än planerat.

Det är vad som hänt i Karlskoga nu. Så vad händer?

Tja, kommunstyrelsen är den instans i kommunen som förbereder ärenden som det ska beslutas om i fullmäktige. På sitt senaste sammanträde hade kommunstyrelsen ärendet budget på sin agenda. Alltså som förberedelse för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten är alltså inte fastlagd och beslutad. Budgeten är också ett verk av den styrande majoriteten, dvs socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Gissa av vi i oppositionen tappade hakan. Först behandlar vi sossarnas eget förslag. Lite senare på dagordningen har de en extra punkt. Som handlar om att upphäva och göra ändringar i den budget vi just diskuterat och klubbat för vidaresändning till fullmäktige. För mig är detta ett tecken för dåligt planering, dåligt respekt för arbetsgången och dåligt inställning till demokratin!