Boostday – en reflektion

På internationella kvinnodagen var det Boostday på Örebro Universitet. Jag blir alltid så fundersam kring många sådana här arrangemang.

Sen går det utför...

I mångt och mycket är det samma klick människor som går på sådana här tillställningar och pratar med varandra.

Beskrivningen av Boostday var att det var ett unikt tillfälle att toppa sin karriär. ” Här har du som kvinna möjlighet att få mängder av handfasta tips när det gäller såväl karriär som entreprenörskap och företagande.”

Talade gjorde Ebba Lindsö och Martina Haag. Båda sköna figurer med väldigt olika utgångspunkter i livet och karriären. Intressanta att höra på och tillsammans visade de på spännvidden som finns mellan olika kvinnor. Det finns inte ett sätt att göra det på.

Men det absolut mest intressanta, tycker jag, är deltagarförteckningen. 255 personer anmälda. 76 st av dem kom från privata företag, inte ens 30%. Universitetet som var medarrangör ställde upp med 35 personer och ca 25 studenter som gick in gratis. Nästa 24% av alla som var där kom alltså från en och samma arbetsplats. Resten kom från Almi, Regionförbundet, Drivhuset, Science Park, Karlskoga kommun (4 pers)  och liknande organisationer eller stora företag som Swedbank (också medarrangör).

Bild 001

Visst tror jag att samverkan och professionell mingling är viktigt. Men hur leder en sådan här dag till något i praktiken? Merparten av deltagarna var där på skattebetalarnas bekostnad.  Och hur skattebetalarna får ut något av att jag toppar min karriär har jag RIKTIGT svårt att fatta.

Kanske var därför jag inte blev 2012 års kvinnliga företagare i Örebro län, vad vet jag…