You’ve got mail.

Jag får ibland mail från Karlskoga kommuns näringslivsavdelning eftersom jag är företagare. Jag har själv sett till att jag kom med på sändlistan. För det skedde nämligen inte automatiskt när jag blev företagare eller när kommunen snappade upp att jag är det.

Intresserad för detaljer som jag är så kollade jag vilka andra som får mailen. (Kommunen använder sig nämligen inte av tekniken att se till att det ser ut som om jag personligen är den enda och viktigaste som utskicket gått till. Hen skickar på traditionellt vis, alla kan se vilka andra som också fick.) Ett speciellt utskick var det ganska många på sändlistan, hela 95 stycken! 10-20 st av dem hade en @karlskoga.se epost-adress.

Nu gällde utskicket ett samarrangemang, så t ex Möckelnföretagen skickade själv ut till sina medlemmar, typ 400-500 st.

I Karlskoga är näringslivet en del av kommunlivet som får ta väldigt lite resurser i anspråk. Trots att det är näringslivet som är pulsen i en stad som Karlskoga. Den styrande majoriteten är ganska ointresserade av företag och företagande. Eller kanske inte. Men i så fall är de duktiga på att dölja det.

Det gör såklart att tjänstemännen på kommunen har en sval inställning de med. Och de som inte har en sval inställning jobbar säkerligen i motvind. Det är ju nämligen politikerna som sätter agendan till stor del.

Nå åter till de 95 st på sändlistan, minus den 10-20 kommunalt anställda. Det återstår alltså ca 80 mottagare av utskicket.

På Karlskoga kommuns hemsida framgår det att det i Karlskoga finns 2 300 företag. 2 300 FÖRETAG! Men bara 80 mailadresser i kommunens utskick till företagare.

Dra dina egna slutsatser av det.

Antal företag i Karlskoga

PS – Hittade den här fina också som jag tycker säger en del om kommunens missuppfattning om saker och ting. Ingen driver företag för att göra saker för kommunen och dess invånare. Företag drivs för att tjäna pengar. Kommunen å andra sidan är till för invånarna och de som verkar i kommunen (läs t ex företagare). Hoppsan så feltänkt det blev...

Karlskoga kommun tycker företagen är till för dem.

Såhär kan en näringslivsavdelning också jobba…

Träffade av en händelse näringslivschefen i svensk kommun i höstas. Han pratade på ett seminarium, om hur hans kommun arbetade med näringslivsarbetet. Han visade bilder från ett område i kommunen som de utvecklat till en riktig idrottspark.

Eftersom samma kommun dyker upp ganska ofta i mitt företag så tog jag kontakt. Berättade vad jag gör till vardags och lämnade mitt visitkort. Sa att det här var ett riktigt oplanerat långskott, men vem vet vad som kan hända…!

Åkte hem.

Nästa förmiddag före kl 10 ringer en av näringslivschefens medarbetare och vill boka in ett möte. Vi, mitt företag, borde komma till deras kommun. De skulle visa oss runt och sätta oss i kontakt med personer vi kunde ha nytta av.

Häpp! Jag blev både glad och paff. Men mest imponerad. Vilken professionell attityd till ett litet företag som vårt. Vilket intresse!

Just då passade det inte så bra i vår agenda så vi kom överens om att köra om tre månader.

Jag har totalt glömt bort, eller, det har jag ju inte, men inte prioriterat att planera in ett besök.

Vad händer? Jo samma person ringer upp igen och hör om det inte är dags att ta tag i det där besöket nu!

En okänd person i en kommun ganska långt bort är intresserad av vårt företag och tycker det är värt att lägga ner lite tid och några samtal på oss.

Hur stort tror du att intresset har varit under de 7 år vi funnits, från näringslivsavdelningen i den kommun vi har säte i?

Det pyr i leden

Frågan om ett näringslivsbolag i Karlskoga verkar inte skapa början på ett bättre klimat. Snarare tvärt om. Kommunledningen är fortsatt passiv och fortsätter hantera näringslivet som en motpart istället för en samarbetspartner.

Idag är de ansvariga tjänstemännen för frågan utvecklingschefen och kommundirektören. Det är också de befattningarna som är föreslagna som representanter för kommunen i styrelsen för näringslivsbolaget. Helt fel enligt mig. Hade dessa två befattningshavare hanterat och intresserat sig för näringslivet så hade frågan om ett bolag inte ens varit en fråga.

Hela ärendet är en fråga om attityd och äkta vilja till samverkan för att få något nytt. Och båda dessa ingredienser är det tyvärr slut på.

Näringslivet är ett gissel!

Karlskoga kommun är inte direkt kända för sitt superba näringslivsklimat. De flesta undersökningar som görs på korsen och tvärsen visar snarare på motsatsen. Och att det går utför.

Svenskt Näringsliv gör en mätning varje år. En del av mätningen är politikers attityd till företagare, företagen och företagande. Och de siffrorna är inte kul. Många lokala Karlskoga-politiker har attityden att företagen bara gnäller och klagar. Och det kanske de gör till viss del. Men säkerligen för att det ligger en viss sanning i det.
Karlskogapolitikers attityd till företag
I andra kommuner i Sverige kan ett bygglov processas på 3 dagar. För att den kommunen anser att företagen är det som driver samhället framåt. Och att kommunens uppgift är att serva medborgare och andra som verkar inom kommunen. Så snabbt går det inte i Karlskoga. Det är inte ens i närheten. Och det kan ju knappast bero på att det är så stor belastning på kommunens handläggare eftersom det är ett så stort byggtryck…

Ett färskt citat från Kommunstyrelsens senaste sammanträde är: “Men företagen måste lära sig att…” Det måste företagen inte alls. Däremot kanske politiker och kommunens tjänstemän bör lära sig att bli bättre på att berätta och marknadsföra sådant som redan görs. Och fundera på vem hen är till för.

Svensk Näringsliv kör just nu en kampanj – Sverige tar matchen. Syftet med kampanjen är att visa på sambandet mellan det privata näringslivet och välfärden. Näringslivet och företagen är de som genererar ALLA pengar som välfärden spenderar. Ju fler företag med fler anställda som arbetar mer, desto större blir kassan som kan användas till välfärd. Om hen som politiker inte förstår det sambandet så är nog inte hen lämplig som politiker. Frågan är vem som kan berätta det för hen!?

En otroligt inspirerande människa

häromveckan var det dags för den årliga företagardagen i Karlskoga. Eller ja, den hålls på Loka Brunn och är ett samarrangemang mellan kommunerna i Östra Värmland.

I år var det Degerfors som var generaler och hade gjort programmet. Och det var både bra och intressant.
Näringslivsdag 2013 programblad
Absolut bäst var fd kommunstyrelsens ordförande i Haparanda, Sven-Erik Bucht. Trots att han är sosse.

Han pratade på temat “Våga tänka nytt!” Bland annat handlade hans dragning om hur det gick till när Ikea etablerade sig i Haparanda.

Reaktionerna han och Haparandra fick var när det hände var att det var ett mirakel, helt otroligt eller kanske inte gått helt rätt till. Det de i Haparanda gjort för att tänka annorlunda men också lära av historien.

Istället för att se Stockholm som världens centrum, vände de i Haparanda på kartan, och gjorde Haparanda till centrum. Och då händer det saker! Han visade en karta de gjort så med. Helt plötsligt var Stockholm en avlägsen avkrok som ligger i en tarm omgiven av vatten. Medans Haparanda ligger på en linje från Kina till Narvik och vidare mot USA. Intressant!

Han pratade också en hel del om gränser, mellan länder, län, landskap och kommuner. Och hur vi brukar rita våra kartor och därför också tänka så. Gränser på kartor ser ofta ut som taggtråd. Vad händer med våra tankar och handlingar när vi ritar så? Dessutom är gränserna bara något vi människor hittat på. I verkligheten finns inga sådana gränser. Människor och djur förflyttar sig i verkligheten rakt över utan att fundera om det leder till det vi vill ha.

Hela budskapet i hans föreläsning var att tänka tvärt om för att se alla möjligheter som finns. Att lära sig se möjligheterna istället för begränsningarna. Och samverka och samarbeta med andra, det vinner alla på.

Jag gick därifrån med känslan att jag bor i en avkrok som snart kommer att utarmas. Så hur kan jag utmana den känslan och tänka annorlunda?