Såhär kan en näringslivsavdelning också jobba…

Träffade av en händelse näringslivschefen i svensk kommun i höstas. Han pratade på ett seminarium, om hur hans kommun arbetade med näringslivsarbetet. Han visade bilder från ett område i kommunen som de utvecklat till en riktig idrottspark.

Eftersom samma kommun dyker upp ganska ofta i mitt företag så tog jag kontakt. Berättade vad jag gör till vardags och lämnade mitt visitkort. Sa att det här var ett riktigt oplanerat långskott, men vem vet vad som kan hända…!

Åkte hem.

Nästa förmiddag före kl 10 ringer en av näringslivschefens medarbetare och vill boka in ett möte. Vi, mitt företag, borde komma till deras kommun. De skulle visa oss runt och sätta oss i kontakt med personer vi kunde ha nytta av.

Häpp! Jag blev både glad och paff. Men mest imponerad. Vilken professionell attityd till ett litet företag som vårt. Vilket intresse!

Just då passade det inte så bra i vår agenda så vi kom överens om att köra om tre månader.

Jag har totalt glömt bort, eller, det har jag ju inte, men inte prioriterat att planera in ett besök.

Vad händer? Jo samma person ringer upp igen och hör om det inte är dags att ta tag i det där besöket nu!

En okänd person i en kommun ganska långt bort är intresserad av vårt företag och tycker det är värt att lägga ner lite tid och några samtal på oss.

Hur stort tror du att intresset har varit under de 7 år vi funnits, från näringslivsavdelningen i den kommun vi har säte i?

Det pyr i leden

Frågan om ett näringslivsbolag i Karlskoga verkar inte skapa början på ett bättre klimat. Snarare tvärt om. Kommunledningen är fortsatt passiv och fortsätter hantera näringslivet som en motpart istället för en samarbetspartner.

Idag är de ansvariga tjänstemännen för frågan utvecklingschefen och kommundirektören. Det är också de befattningarna som är föreslagna som representanter för kommunen i styrelsen för näringslivsbolaget. Helt fel enligt mig. Hade dessa två befattningshavare hanterat och intresserat sig för näringslivet så hade frågan om ett bolag inte ens varit en fråga.

Hela ärendet är en fråga om attityd och äkta vilja till samverkan för att få något nytt. Och båda dessa ingredienser är det tyvärr slut på.

Näringslivet är ett gissel!

Karlskoga kommun är inte direkt kända för sitt superba näringslivsklimat. De flesta undersökningar som görs på korsen och tvärsen visar snarare på motsatsen. Och att det går utför.

Svenskt Näringsliv gör en mätning varje år. En del av mätningen är politikers attityd till företagare, företagen och företagande. Och de siffrorna är inte kul. Många lokala Karlskoga-politiker har attityden att företagen bara gnäller och klagar. Och det kanske de gör till viss del. Men säkerligen för att det ligger en viss sanning i det.
Karlskogapolitikers attityd till företag
I andra kommuner i Sverige kan ett bygglov processas på 3 dagar. För att den kommunen anser att företagen är det som driver samhället framåt. Och att kommunens uppgift är att serva medborgare och andra som verkar inom kommunen. Så snabbt går det inte i Karlskoga. Det är inte ens i närheten. Och det kan ju knappast bero på att det är så stor belastning på kommunens handläggare eftersom det är ett så stort byggtryck…

Ett färskt citat från Kommunstyrelsens senaste sammanträde är: “Men företagen måste lära sig att…” Det måste företagen inte alls. Däremot kanske politiker och kommunens tjänstemän bör lära sig att bli bättre på att berätta och marknadsföra sådant som redan görs. Och fundera på vem hen är till för.

Svensk Näringsliv kör just nu en kampanj – Sverige tar matchen. Syftet med kampanjen är att visa på sambandet mellan det privata näringslivet och välfärden. Näringslivet och företagen är de som genererar ALLA pengar som välfärden spenderar. Ju fler företag med fler anställda som arbetar mer, desto större blir kassan som kan användas till välfärd. Om hen som politiker inte förstår det sambandet så är nog inte hen lämplig som politiker. Frågan är vem som kan berätta det för hen!?

Fler vill vara företagare efter 65.

Jag som själv är företagare och vet hur kul det är, läser med förtjusning att 40 pensionärer i veckan startar företag. Det är innebär 2 000 nya företag och företagare på ett år.

http://www.startanu.se/fyrtio-pension-rer-startar-eget-varje-vecka

I de allra flesta fallen är företagen enhensföretag där företagaren konsultar inom det yrkesområde hen hade före pensionen. Väldigt naturligt och inget konstigt.

Det som är roligt är att så många inte vill sluta jobba. Eller kanske tjäna mer pengar. Eller vara till nytta för samhället trots att hen inte behöver.

Oavsett skäl så är det bra för Sverige med fler företag, fler företagare och fler företagsamma människor.