Näthat

Debatten om näthat har härjat runt ett tag. Det enda jag vill tillägga är att tack vare internet och FB så framgår det ofta vem som tycker saker. Så även om näthatet upplevs som en mob där folk gömmer sig bakom datorskärmar, så framgår det ofta ändå vilka det är som står bakom åsikten. Det jobbigaste kanske är att det blir dokumenterat i skrift och därför knappast kan missförstås eller bortförklaras.

Paulina Neuding SvD skriver om näthat på ett konkret och intressant sätt.