Näringslivet är ett gissel!

Karlskoga kommun är inte direkt kända för sitt superba näringslivsklimat. De flesta undersökningar som görs på korsen och tvärsen visar snarare på motsatsen. Och att det går utför.

Svenskt Näringsliv gör en mätning varje år. En del av mätningen är politikers attityd till företagare, företagen och företagande. Och de siffrorna är inte kul. Många lokala Karlskoga-politiker har attityden att företagen bara gnäller och klagar. Och det kanske de gör till viss del. Men säkerligen för att det ligger en viss sanning i det.
Karlskogapolitikers attityd till företag
I andra kommuner i Sverige kan ett bygglov processas på 3 dagar. För att den kommunen anser att företagen är det som driver samhället framåt. Och att kommunens uppgift är att serva medborgare och andra som verkar inom kommunen. Så snabbt går det inte i Karlskoga. Det är inte ens i närheten. Och det kan ju knappast bero på att det är så stor belastning på kommunens handläggare eftersom det är ett så stort byggtryck…

Ett färskt citat från Kommunstyrelsens senaste sammanträde är: “Men företagen måste lära sig att…” Det måste företagen inte alls. Däremot kanske politiker och kommunens tjänstemän bör lära sig att bli bättre på att berätta och marknadsföra sådant som redan görs. Och fundera på vem hen är till för.

Svensk Näringsliv kör just nu en kampanj – Sverige tar matchen. Syftet med kampanjen är att visa på sambandet mellan det privata näringslivet och välfärden. Näringslivet och företagen är de som genererar ALLA pengar som välfärden spenderar. Ju fler företag med fler anställda som arbetar mer, desto större blir kassan som kan användas till välfärd. Om hen som politiker inte förstår det sambandet så är nog inte hen lämplig som politiker. Frågan är vem som kan berätta det för hen!?