Medborgarna gillar inte Karlskoga

Har varit på sammanträde i kommunstyrelsen idag.

Sedan ett antal år är Karlskoga med i ett jämförelseprojekt som heter KKiK, kommunens kvalitet i korthet. Syftet är att alla kommuner som deltar mäter samma saker på samma sätt. Då får alla jämförelsesiffror och helt plötsligt har de egna siffrorna hamnat i ett sammanhang.

idag fick vi i kommunstyrelsen en kort redogörelse för läget.

Intressant att notera var att alla mätpunkter som mäter hur medborgarna i Karlskoga ser på sin egen kommun var röda! Precis som styret.

Jag kan inte låta bli att undra vad det är för fel på oss som bor här. Vi gillar uppenbarligen inte staden och hur den hanteras av de som styr. Ändå gör vi inget åt det hela utan låter det bara löpa på. Och så har ett nytt år gott, en ny mandatperiod och vi har alla fått samma sak igen. Det som vi inte gillar.

Kanske skulle försöka sig på en rövare och göra något annat….