Kurs i hur du undergräver ett politiskt beslut

Jag är måhända oerfaren inom politiken och definitiv ganska okunnig om formalia och kommunal lagstiftning. Men jag har livserfarenhet, ledarerfarenhet, ekonomisk och juridisk utbildning. Och jag är vald för att tillvarata medborgarnas intressen i kommunen.

En kommun är en otroligt komplex verksamhet. Det är spännvidd i verksamheten som är större än i de flesta börsbolag. Omsättningen ogripbara 1 400 000 000 kronor. Till största delen finansierad av dig som bor i Karlskoga.

I offentlig verksamhet tänker man ur ett ekonomiskt perspektiv tvärt emot de flesta privata verksamheter. I privata företag är vinst målet. I kommunal verksamhet är pengar något som gör att det finns dagis, äldrevård,  skola och vägar. Kvar på slutet ska vara 0 kr. (I princip, kommuner ska också göra ett visst överskott och definitivt inte gå back.)

Varje år görs en budget där kommunen tittar på hur många kronor kommer vi ha att röra oss med och vad ska vi göra för dem? En kommun liknar i många avseenden mer din och min egen plånbok än ett privat företag.

När alla beräkningar, sammanställningar och diskussioner om vad pengarna ska gå till är klara, tas det formella beslutet av kommunfullmäktige. Budgeten är fastlagd och det som gäller för året.

Men ibland händer saker som ingen räknat med. Kommunen får kanske in mer i skatt än man räknat med. Det blir ett överskott som är större än planerat.

Det är vad som hänt i Karlskoga nu. Så vad händer?

Tja, kommunstyrelsen är den instans i kommunen som förbereder ärenden som det ska beslutas om i fullmäktige. På sitt senaste sammanträde hade kommunstyrelsen ärendet budget på sin agenda. Alltså som förberedelse för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten är alltså inte fastlagd och beslutad. Budgeten är också ett verk av den styrande majoriteten, dvs socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Gissa av vi i oppositionen tappade hakan. Först behandlar vi sossarnas eget förslag. Lite senare på dagordningen har de en extra punkt. Som handlar om att upphäva och göra ändringar i den budget vi just diskuterat och klubbat för vidaresändning till fullmäktige. För mig är detta ett tecken för dåligt planering, dåligt respekt för arbetsgången och dåligt inställning till demokratin!