Karlskoga – BÄST eller pest?

Råkade av en händelse på ett intressant inlägg på en blogg. Inlägget bygger i sin tur på en föreläsning om framtidens stad.

Inlägget handlar om vad det är som gör en plats attraktiv i betraktarens öga. Vad gör att jag vill besöka, bo eller driva företag på en plats? Dagens människor vill förverkliga sig själva. Det gör de genom att bo på platser där det finns många val. Jag väljer var jag vill bo utifrån de valmöjligheter platsen ger och vilken atmosfär den har. Jag bygger min identitet och mitt eget varumärke utifrån en, i mitt tycke, attraktiv plats.

Karlskoga har de senaste 40 åren tappat befolkning. Det måste ändå tas som ett tecken på att Karlskoga inte upplevs som så attraktivt som det skulle kunna vara. Vi har en vacker natur med sjön och Rävåsen mitt i stan som jobbar för oss. Vi har ett bra läge i Sverige med nära till det mesta. Vad är det som gör att färre och färre vill bo här?

Är det bristen på valfrihet i skolan eller äldreomsorgen? Är det bristen på valfrihet i boendet? Är det bristen på valfrihet i den typ av arbete som finns här? Är det bristen på valfrihet på fritiden?

Du som redan bor här har en stor möjlighet att skapa mer valfrihet. Det är du som tar första steget till positiv förändring för Karlskoga. Välj ett annat styre i vår gemensamma angelägenhet, Karlskoga kommun. Välj mer frihet och valmöjlighet. Rösta för ett attraktivare Karlskoga.

Du fattar va, rösta på den lokala Alliansen. (T o m här har du valfrihet med flera olika partier…)