Jag fattar inte vad jag har begått för brott!

Alla är såklart oskyldiga tills motsatsen bevisas. Och det finns många sätt och skäl till att begå brott.

Du blir arg och gör något i vredesmod, du vet inte om att du begår brott eller du har egen vinning av det. En del saker går aldrig att svära sig fri från. I andra fall så måste du haft uppsåt för att det ska bli ett brott. Har du inte det = inget uppsåt, inget brott.

Ibland är det svårt att veta att hen gör något brottsligt.

Men att själv dokumentera i skrift att nu vet jag att det här inte är okej. Och sedan stå helt förvånad och frågande till brottsanklagelse.

Det blir fascinerande, så här från åskådarplats.