Internkontrollområden

Vilket ord, internkontrollområden. Nästan i nivå med ord som korrelationskoefficienten eller pluskvampperfekt. Men interkontrollområden är betydligt mer intressanta än ordet säger.

I övermorgon förväntas kommunstyrelsen i Karlskoga fatta beslut om internkontrollområden för kommunen under 2013.

Förslaget säger att det ska vara hantering av motioner (alltså politiska förslag), hantering av medborgförslag och rutiner för efterlevnad av kommunfullmäktiges beslut. Ska bli intressant att se hur det löper.

Idag tar motioner väldigt lång tid och oftast så även medborgarförslag. Är innehållet något som majoriteten (läs sossorna) inte gillar så harvas det länge.

Javisst, demokrati tar tid, så är det. Men eftersom den kommunala organisationen är en politiskt styrd organisation, skulle hen ju kunna tro att hela systemet är uppbyggt kring processande av motioner. Men på något sätt känns det som att det är en överraskning att motioner skrivs och organisationen verkar alltid vara underbemannad.

Men den mest spännande punkten är väl ändå – Efterlevnad av kommunfullmäktiges beslut! Undrar vad som kommer hända om internkontrollen kommer fram till att efterlevnaden är dålig?