Sagt på fullaste allvar

Satt i ett fikarum och hörde följande konversation (kanske inte ordagrannt, men andemeningen).

“Det här med att privata företag som utför välfärdsuppdrag kan ha en vinstmarginal på 20% är förjävligt! Det är ju faktiskt skattepengar de gör vinsten på. Då är det bättre att det bedrivs i ineffektiv kommunal regi. Så att inte skattemedel går till vinst i alla fall!”

Jag insåg att av 5 personer var det bara jag som var Moderat.

Med eller utan moms?

Hittade en spännande blogg idag, Momsbloggen.

Härligt med folk som inte bara accepterar hur det är utan kan, vill och orkar göra något själva för att förändra. Sådana människor beundrar jag. Sån vill jag också vara. Även när det känns tungt och som om jag inte kommer någonvart.

Läste också en intressant rapport (via länkning från bloggen) om effekterna av momssänkningen i restaurangbranschen i synnerhet och hur moms påverkar i allmänhet. Läs den du också!

Kurs i hur du undergräver ett politiskt beslut

Jag är måhända oerfaren inom politiken och definitiv ganska okunnig om formalia och kommunal lagstiftning. Men jag har livserfarenhet, ledarerfarenhet, ekonomisk och juridisk utbildning. Och jag är vald för att tillvarata medborgarnas intressen i kommunen.

En kommun är en otroligt komplex verksamhet. Det är spännvidd i verksamheten som är större än i de flesta börsbolag. Omsättningen ogripbara 1 400 000 000 kronor. Till största delen finansierad av dig som bor i Karlskoga.

I offentlig verksamhet tänker man ur ett ekonomiskt perspektiv tvärt emot de flesta privata verksamheter. I privata företag är vinst målet. I kommunal verksamhet är pengar något som gör att det finns dagis, äldrevård,  skola och vägar. Kvar på slutet ska vara 0 kr. (I princip, kommuner ska också göra ett visst överskott och definitivt inte gå back.)

Varje år görs en budget där kommunen tittar på hur många kronor kommer vi ha att röra oss med och vad ska vi göra för dem? En kommun liknar i många avseenden mer din och min egen plånbok än ett privat företag.

När alla beräkningar, sammanställningar och diskussioner om vad pengarna ska gå till är klara, tas det formella beslutet av kommunfullmäktige. Budgeten är fastlagd och det som gäller för året.

Men ibland händer saker som ingen räknat med. Kommunen får kanske in mer i skatt än man räknat med. Det blir ett överskott som är större än planerat.

Det är vad som hänt i Karlskoga nu. Så vad händer?

Tja, kommunstyrelsen är den instans i kommunen som förbereder ärenden som det ska beslutas om i fullmäktige. På sitt senaste sammanträde hade kommunstyrelsen ärendet budget på sin agenda. Alltså som förberedelse för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten är alltså inte fastlagd och beslutad. Budgeten är också ett verk av den styrande majoriteten, dvs socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Gissa av vi i oppositionen tappade hakan. Först behandlar vi sossarnas eget förslag. Lite senare på dagordningen har de en extra punkt. Som handlar om att upphäva och göra ändringar i den budget vi just diskuterat och klubbat för vidaresändning till fullmäktige. För mig är detta ett tecken för dåligt planering, dåligt respekt för arbetsgången och dåligt inställning till demokratin!

Skatter är intressant och större än jag trodde

Läste just en väldigt intressant ledare i röda Aftonbladet.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article15485391.ab

Det som jag inte tänkt på när det gäller skatter är den indirekta effekter det får på samhällsutvecklingen. (Nåja, nog har jag tänkt att förmögenhetsskatten gjorde att de med riktigt mycket pengar skatteplanerade utomlands.)

Swedins krönika ägnas åt Socialdemokraternas kovändning angående Pig-subventioneringen, dvs Rut-avdraget. De har bestämt sig att det ska finnas kvar om än i amputerad form. Den som läser Kjell-Olof  Feldts bok om socialdemokratin inser att det troligast är en valtaktisk fråga. Alltför många svenskar som inte passar i sossarnas mall för överklass använder sig av Rut-avdraget.

Men det intressanta är vad Rut-avdraget gjort med samhällsutvecklingen och utvecklingen av välfärden. Många är de pensionärer som utnyttjar privata utförare och Rut istället för kommunala tjänster inom hemtjänst. Det blir billigare och individen har större valfrihet.

I ett större perspektiv gör det också att den enskilde samhällsmedborgaren själv vill, kan och törs ta ansvar för sitt eget liv. Om fler själva kan ta ansvar och  väljer att göra det så blir det som blir kvar att lösa för kommunen en social värnfråga, eller hur?. Det blir de samhällsmedborgare som behöver kommunens stöd kvar för kommunen att stödja.

Och det, måste ju vara precis det som ett stödjande och solidariskt samhälle går ut på!

Spännande hur individen kan lösa kommunens dilemma med begränsade resurser till de med behov.