Oppositionen bara förstör

Första nämndmötet på länge som ordinarie igår. Jag är fortfarande arg.

Vi tre ledamöter i M hade mycket att säga om många av ärendena. Det är vi som är oppositionen. Det är vårt jobb att granska, kritisera, komma med andra förslag.

Uppenbart är att vi uppfattas som jobbiga, störiga förstörare.

Majoriteten vill att vi ska göra upp frågorna i förväg. Vilket stänger ute MP, SD, C, SPI och KD från demokratin.

Förvaltningschefen tycker att vi lägger oss i detaljer och förstör det goda klimatet i nämnden.

Ekonomin är ansträngd så därför ska nämnden, BARN- och utbildningsnämnden, INTE slösa pengar på en gratis konferens om barnkonventionen som kommunen själv arrangerar. 

Jag undrar vad 17 vi egentligen är till för?