I Sossarnas Karlskoga behöver du inte bekymra dig…

Som vanligt visar det lokala styrande socialdemokratiska partiet hur en demokrati under deras styre fungerar. Det går till så att de, sossarna, bestämmer vad som är bra för dig och sedan genomförs det. Oavsett vad du tycker. Oavsett om det är det bästa alternativet. Bara för att så har vi haft det i alla tider och det har ju gått bra.

Att driva ett bibliotek i privat regi går aldrig för sig tycker Kultur- och föreningsnämndens ordförande Siv Björck-Kjellgren. Ändå har hon själv varit deltagande i beslut att kommunen låter en konstgräsplan sponsras av det affärsdrivande aktiebolaget Kemab. Och kommunen köper reklam och yta på PiP, Putte i Parken, av en privat affärsdrivande entreprenör.

Jag undrar var går gränsen mellan vad som är ok att köra privat och det som inte är det? Och hur kommer det sig att det är FARLIGT att ens diskutera olika sätt att lösa våra gemensamma angelägenheter i kommunen.

Och varför vet alltid sossarna i Karlskoga vad som är bra för mig? De är tom bättre än jag på att komma fram till vad som är bäst för mig!

Tycker du att det är rätt?

Att svåra tunga beslut fattas av politiker som inte är uppdaterade på underlagen? Trodde inte det. Och det känns inte heller bra som politiker att veta att jag tar ett juridiskt ansvar baserat på information jag inte får ta del av.

Så är det nämligen i Karlskoga idag. Den styrande majoriteten tycker inte att ersättare (politiker) i sociala utskottet ska få vara med på de möten utskottet har. (Sociala utskottet är den instans som tar det formella beslutet om t ex ett omhändertagande av ett barn.) Som ersättare kan du med kort varsel kallas in och ska då ta ställning snabbt till ett aktuellt ärende. Det får du idag göra utan att ha historiken. Den hade du kunnat ha, och därmed kanske tagit ett annat beslut, om du varit med på alla möten tidigare. De frågor som beslutas i sociala utskottet är sällan sånt som inte redan innan diskuterats och kan ha en lång historia.

Tycker du att det här är fel, maila socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson, ingegerd.bennysson@karlskoga.se, och gör din åsikt hörd!